Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów w koszyku.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Właścicielem sklepu liviaclue.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Odzieżowa "Livia Clue" Liwia Kluza-Pełka, z siedzibą firmy pod adresem ul. Lodowa 13, 40-318 Katowice.

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 87106, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice,

NIP: 954-247-07-35,

REGON: 241114671

 1. Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w walucie polskiej.

 2. Firma "Livia Clue" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach regulaminu oraz zmian cen.

 3. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 4. Zakupu towaru można dokonać przez złożenie zamówienia na stronie www.liviaclue.pl.

 5. Sklep zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku sytuacji losowych bądź niezależnych od sklepu o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 6. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem liviaclue.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 7. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia uznaje się, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 9. Wraz z akceptacją regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Kupującemu/Nabywcy przysługuje prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.

 10. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia lub do informowania Klienta o promocjach, specjalnych ofertach, nowościach za uprzednią zgodą Klienta. W każdej chwili klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając maila na adres sklep@liviaclue.pl

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

ZAMÓWIENIE I ZAKUP

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą - Klientem a Sklepem. Zamówienia składać można w naszym sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 13.00. Możliwy jest także zakup towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz 8.00 następnego dnia roboczego.

 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych. Sklep będzie kontaktował się z Klientem w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

 4. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym drogą mailową. W celu dokonania zmian należy zgłosić chęć anulowania zamówienia i dokonać nowego poprzez stronę www.liviaclue.pl

 5. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: M Bank 30 1140 2004 0000 3102 5956 8961, poprzez system płatności internetowych DotPay oraz podczas odbioru przesyłki.

 6. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

 7. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających bądź opóźniających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 9. Etap zamówienia Klient może sprawdzić w statusie zamówienia.

 10. Do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest paragon fiskalny. W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym obsługę sklepu drogą mailową przed złożeniem zamówienia. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie możliwość odmowy stawienia faktury VAT.

DOSTAWA

 1. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 3-14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie, w zależności od modelu. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie przekazywane jest do pracowni, a po jego uszyciu wysyłane do klienta. Celem potwierdzenia terminu realizacji dla danego modelu prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Najczęściej zamówienia udaje się zrealizować w 14 dni. W okresach zwiększonej sprzedaży (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Komunie, okres wakacyjny tj. miesiące: czerwiec, lipiec oraz sierpień) sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizowanych zamówień do odwołania. Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania klientki o opóźnieniu

 2. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma Livia Clue, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę Livia Clue.

 3. Ubrania wysyłane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD.

 4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Aby zmienić adres dostawy na inny, należy poinformować Sklep mailowo w jak najszybszym terminie.

 5. Nieodebranie przesyłki powoduje jej zwrot do sklepu, a Klient zostaje obciążony kosztami zwrotu. Celem ponownej wysyłki prosimy o kontakt ze sklepem sklep@liviaclue.pl

 6. Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

WYMIANA

 1. Chęć wymiany towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.

 2. Warunkiem wymiany towaru jest jego idealny stan, towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony oraz powinien posiadać nienaruszone metki.

 3. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony formularz wymiany

 4. Ubranie należy starannie poskładać, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej, listem poleconym na adres firmy Livia Clue.

 5. Koszty przesyłki towaru w celu wymiany wymiany pokrywa Klient. 

 6. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 7. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany towaru.

 8. Towar zostanie wymieniony na inny w terminie do 10 dni.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.

 2. Reklamacji nie podlegają:

 - uszkodzenia mechaniczne

- zabrudzenia wynikające z korzystania z antyperspirantów

- zła konserwacja odzieży, w szczególności nie stosowanie się do zaleceń producenta co do sposobu konserwacji (prania odzieży).

- Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) oraz różnica w układzie wzoru na tkaninie wględem prezentowanego zdjęcia.

 1. Do reklamowanej przesyłki proszę dołączyć formularz reklamacji  z opisem przyczyny reklamacji oraz paragon fiskalny.

 2. Ubranie należy starannie poskładać, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej, listem poleconym na adres firmy Livia Clue.

 3.  Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia reklamacji towaru.

 4.  W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wolny od wad. W przypadku braku towaru na wymianę, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty lub zostanie mu zwrócona równowartość ceny towaru.

 5.  Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone po jej rozpatrzeniu. zwracamy koszt najtańszej ewidencjonowanej formy wysyłki.

 6. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z towarem. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Klienta w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach termin rozpatrzenia reklamacji może przedłużyć się do 14 dni (o czym Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową).

 7. Nie przyjmujemy przesyłek z reklamacją wysłanych za pobraniem.

ZWROT

 1.  Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany towar nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, towar zwracany jest z oryginalnie przypiętymi metkami.

 2. Chęć zwrotu towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.

 3. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który znajduję się tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4.  Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz paragon fiskalny.

 5.  Ubranie należy starannie poskładać, wysłać w ochronnej kopercie bąbelkowej, listem poleconym na adres firmy Livia Clue.

 6. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia zwrotu towaru.

 7.  Informujemy, iż przesyłek ze zwrotami wysłanych za pobraniem nie odbieramy. Koszty bezpośrednie zwrotu (koszty opakowania,opłatę pocztową, kurierską) pokrywa klient.

 8. Sklep zwróci wartość zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, na numer konta podany w formularzu.

PROMOCJE:

 1.  Sklep liviaclue.pl organizuje promocje stałe oraz określone w czasie.

 2. Z zasady wszelkie promocje nie dotyczą produktów przecenionych oraz nie łączą się z innymi rabatami. Chyba, że reguły danej promocji stanowią inaczej.

 3. Promocja „kluczyk LC”. Podczas dołączenia do subskrypcji Klientka otrzymuje jednorazowy kod rabatowy na zakupy w sklepie wysokości 20 zł. Kod jest jednorazowe użytku i może z niego skorzystać tylko zalogowany użytkownik. W przypadku podejrzenia, że rabat został już zrealizowany przez daną osobę sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji zasadności jego przysługiwania

 4. W przypadku promocji określonych w czasie ich warunki oraz zasady są umieszczane w stosownych miejscach na banerach reklamowych oraz w obszarze social media.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o własności rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).